Croatian(HR)English (United Kingdom)

Kontakt

Geoproming d.o.o.

Adr: Trg dr. Franje Tuđmana 1
20350 Metković

Tel: +385(0)20681145
Fax: +385(0)20681817

E-mail: info@geoproming.com

OIB: 88203028794
Žiro račun (IBAN): HR22 2330003 1100095804

Nadzor nad izvođenjem radova izgradnje
 1. 2004.-Nadzor nad izgradnjom mosta na lokalitetu Veraja na lokalnoj cesti u Metkoviću od državne ceste D-9 do županijske ceste ž.c.br. 6228 raspona 5.5 m na stacionaži km 1+932,10

 2. 2005.- Nadzor nad izgradnjom mosta na lokalitetu Klada na lokalnoj cesti u Metkoviću od državne ceste D-9 do županijske ceste ž.c.br. 6228 raspona 5.5 m na stacionaži km 1+732,70

 3. 2004.-2006.- Nadzor nad izgradnjom radova komunalne infrastrukture u zoni malog gospodarstva u Opuzenu (prometnice, vodovod, oborinska i fekalna kanalizacija, PTT i elektroradovi i javna rasvjeta)

 4. 2005.- Nadzor nad izgradnjom radova na Trgu kralja Tomislava u Opuzenu, šetnica, oborinska i fekalna kanalizacija vodovod i dr.

 5. 2006.- Nadzor nad izgradnjom pročistača za otpadne vode grada Vrgorca (pripremni radovi)

 6. 2006.- Nadzor nad izvođenjem radova izvanrednog održavanja državne ceste D-8,

 7. 2007.- Nadzor nad izgradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Vrgorca
 8. 2007.- Nadzor nad izgradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Opuzena

 9. 2007.-2008. – Nadzor nad izgradnjom kanalizacijskog sustava odvodnje otpadnih voda Komarna-Duboka-Klek-Neum-Ston-Mljetski kanal, podsustav Komarna, 2007-2008. god.

 10. 2007.-2008. - Nadzor nad sanacijom mosta Rogotin na D8 preko rijeke Neretve

 11. 2008.- Nadzor nad izgradnjom prometnice dr A. Hebranga u Dubrovniku duljine cca 2,1 km

 12. 2008.- Nadzor nad izgradnjom kanalizacijskog sustava u Opuzenu sekundarna kanalizacija duljine cca 2,8 km

 13. 2008.- Nadzor nad izgradnjom prometnice Bartola Kašića u Dubrovniku duljine cca 1,6 km

 14. 2008.- Nadzor nad izgradnjom prometnice i oborinske odvodnje ulice dr A. Šarcera u Dubrovniku duljine cca 1,8 km

 15. 2008.- Nadzor nad izgradnjom primarne kanalizacijske mreže u Opuzenu, 1,5 km kolektora, 2 crpne stanice i sifonski prijelaz preko r. Neretve

 16. 2008.- Nadzor nad izgradnjom kanalizacijskog sustava Trpanj (kolektori, pročistač, crpne stanice) cca 7 km

 17. 2008.- Nadzor nad izgradnjom vodoopskrbnog sustav Moševići-Visočani u Općini Dubrovačko Primorje duljine cca 11,5 km

 18. 2008.-2009.- Nadzor nad sanacijom gradske dvorane u Opuzenu

 19. 2009.- Nadzor nad izgradnjom prometnice koja spaja Ul. Iva Dulčića sa Kliševskom u Dubrovniku cca 660 m

 20. 2009.- Nadzor nad sanacijom oborinske mreže u Gradu Opuzenu cca 500 m

 21. 2009.- Nadzor na izvođenjem radova izvanrednog održavanja državne ceste D-414, dionica 003, lokacija Mali Ston (stac km 5+500 do km 8+640)

 22. 2009.- Nadzor nad sanacijom asfaltiranje gradskih ulica grada Opuzena cca 5,0 km

 23. 2009.- Nadzor nad izvođenjem radova izvanrednog održavanja državne ceste D-119, dionica 001, duljine 3,5 km, Sozanj - Lastovo

 24. 2009.- Nadzor nad izvođenjem dijela kanalizacijskog sustava odvodnje grada Vrgorca, cca 5,0 km kolektora, 2 crpne stanice

 25. 2009.- Nadzor nad izvođenjem radova na uređenju raskrižja na državnoj cesti D8 kod naselja Slano na lokacijama Slađenovići i Kovačev Brijeg

 26. 2010.- Nadzor nad izvanrednim održavanjem dijela lokalne ceste br. 69050 (D8-Čelopeci-D8); dionica Mljekara-Ambulanta, l=736 m

 27. 2010.- Stručni nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji nogostupa na dijelu LC 69050 (raskrižje Mandaljena-Buići-Mljekara) u Župi Dubrovačkoj

 28. 2010.- Stručni nadzor nad izvođenjem radova na uređenju odlagališta otpada u naselju Soline u Župi Dubrovačkoj

 29. 2010.- Stručni nadzor nad sanacijom potpornog zida ispod škole u Novoj Mokošici

 30. 2010.- Stručni nadzor nad izvođenjem radova na izvanrednom održavanju dijela ŽC 6217 u mjestu Rogotin

 31. 2010.- Stručni nadzor nad izvođenjem radova na izvanrednom održavanju dijela ŽC 6228 duljine l=4,10 km Družijanići-Staševica

 32. 2010.- Stručni nadzor nad izvođenjem radova prometnice s pratećom infrastrukturom (vodoopskrba, fekalna i oborinska odvodnja, elektromreža i javna rasvjeta i TK instalacije) za poslovnu zonu u Opuzenu 2. faza

 33. 2010.- Stručni nadzor nad dovršetkom vodoopskrbne mreže u naseljima Općine Dubrovačko Primorje, Štedrica, Topolo, Stupa, Ošlje, Smokovljani i Visočani

 34. 2011.- Stručni nadzor nad sanacijom nerazvrstanih cesta u području Općine Zažablje

 35. 2011.- Stručni nadzor nad sanacijom nerazvrstanih cesta u području Općine Kula Norinska

 36. 2011.- Stručni nadzor nad sanacijom križanja cesta D9 i LC 69013 u Metkoviću

 37. 2011.- Stručni nadzor nad Izgradnjom objekata obrane od poplava grada Metkovića, desna obala rijeke Neretve

 38. 2011.- Nadzor nad izvođenjem dijela kanalizacijskog sustava odvodnje grada Vrgorca, cca 2,0 km kolektora

 39. 2012.- Nadzor nad izgradnjom kanalizacijskog sustava naselja Mali Zaton kod Dubrovnika, 4 CS i cca 4 km kolektora

 40. 2013.- Nadzor nad sanacijom vodoopskrbnog sustava grada Vrgorca (crpne stanice, vodospreme, vodozahvati i dr.)

 41. 2014. - Nadzor nad izvođenjem radova uređenja prometnice, nogostupa i odvodnje oko parka u Opuzenu

 42. 2014. - Nadzor nad izvođenjem radova uređenja parka, prometnice, nogostupa i odvodnje oko zgrade Neretvanca u Opuzenu

 43. 2014. - Nadzor nad izgradnjom dijela kanalizacijskog sustava odvodnje otpadnih voda naselja Opuzen kolektor br. 22 i br. 23.

 44. 2014. - Nadzor nad izgradnjom križanja ulica AK Miošića i D9 u Metkoviću sa oborinskom odvodnjom i crpnom stanicom

 45. 2014. - Nadzor nad izvođenjem dijela kanalizacijskog sustava odvodnje grada Vrgorca, cca 6,0 km kolektora, 2 crpne stanice

 46. 2015. - Stručni nadzor nad izgradnjom sekundarne kanalizacijske mreže u Gradu Opuzenu

 47. 2016. - Nadzor nad izvođenjem dijela kanalizacijskog sustava odvodnje grada Vrgorca, cca 7,0 km kolektora i 1 CS Sjever

 48. 2016. - Stručni nadzor nad izgradnjom, parkinga, nogostupa, odvodnje i javne rasvjete na Poljani neretvanskih gusara u Gradu Opuzenu

 49. 2016. - Stručni nadzor nad izgradnjom Poljane neretvanskih gusara u Opuzenu (prometnice, nogostup, zelenilo, vodoopskrba, odvodnja, javna rasvjeta)

 50. 2017. - Stručni nadzor nad izgradnjom dijela kanalizacijske mreže Grada Metkovića (Ul. Nikole Tesle i Neretvanskih gusara)

 51. 2017. - Stručni nadzor nad izgradnjom prometnice s infrastrukturom u gospodarskoj zoni Ravča, Grad Vrgorac (oborinska odvodnja, fekalna kanalizacija, separatori, pročistači, vodoopskrba, struja, DTK i dr.)

 52. 2018. - Stručni nadzor, izvođenje radova rekonstrukcije i dogradnje vodoopskrbne mreže i fekalnog kolektora u ulicama Vl. Nazora i Lovački put u Metkoviću

 53. 2018. - Stručni nadzor nad izgradnjom dijela kanalizacijske mreže Grada Vrgorca za 2017.g. V. faza