Croatian(HR)English (United Kingdom)

Kontakt

Geoproming d.o.o.

Adr: Trg dr. Franje Tuđmana 1
20350 Metković

Tel: +385(0)20681145
Fax: +385(0)20681817

E-mail: info@geoproming.com

OIB: 88203028794
Žiro račun (IBAN): HR22 2330003 1100095804

Geodetsko snimanje i podloge, parcelizacijski i geomehaniki eleborati

Geodetsko snimanje

 1. Snimanje i izrada situacije M 1:1000 dna mora akvatorij ušća rijeke Neretve površine cca 200 ha za izradu Eleborata eksploatacije šljunka.

 2. Snimanje podvodnog dijela dna mora u akvatoriju ušća rijeke Cetine u Omišu cca 250 ha sa izradom Elaborata eksploatacije šljunka.

 3. Snimanje obala i dna mora u Komiži na otoku Visu, te izrada situacije M 1:200 za izradu Glavnog projekta marine.

 4. Snimanje i izrada situacije M 1:1000 podvodnog dijela jezera “ Birina “ kod

 5. Ploča i pristupnog kanala, a radi izrade Glavnog projekta sanacije od onečišćenja.

 6. Snimanje nultih profila i izrada Elaborata akumulacionog jezera HE Jajce II cca 500 ha.

 7. Snimanje brane HE Mostar sa podvodnim snimanjem metodom poprečnih presjeka pojas cca 500 m

 8. Snimanje poprečnih presjeka rijeke Neretve od ušća do Komina i izrada situacije M1:500 u svrhu izrade Glavnog projekta regulacije, te poprečnih presjeka Neretve u radu Metkoviću radi izrade projekta sanacije.

 9. Snimanje poprečnih presjeka rijeke Zrmanje u Obrovcu i izrada situacije M 1:500 u svrhu izrade Glavnog projekta regulacije.

 10. Snimanje poprečnih presjeka r.Neretve od mosta u Čapljini do granice RH, i izrada situacije M 1:500 u svrhu izrade Idejnog rješenja marine i regulacije.

 11. Snimanje poprečnih presjeka vodotoka Bregava i izrada situacije M 1:500 u svrhu izrade Glavnog projekta regulacije.

 12. Snimanje poprečnih presjeka vodotoka Crna Rijeka u Rogotinu i izrada situacije M 1:500 u svrhu izrade Glavnog projekta regulacije.

 13. Snimanje podmorskih poprečnih profila na lokalitetu Vlaška more i izrada situacije M 1:1000.

 14. Snimanje poprečnih presjeka vodotoka Jasenica i izrada situacije M 1:500 u svrhu izrade Glavnog projekta uređenja korita

 15. Snimanje i izrada situacije i poprečnih presjeka bujice “Ljuta” u Konavlima u svrhu izrade glavnog projekta

 16. Snimanje i izrada situacije i poprečnih presjeka bujice “Krtinovac” u Vrgorcu u svrhu izrade glavnog projekta

 17. 2004. - Snimanje i izrada situacije i poprečnih presjeka bujice “Mala Duba” u općini Slivno u svrhu izrade glavnog projekta

 18. 2005. - Snimanje i izrada situacije i poprečnih presjeka bujice “Trpanjski potok" i "Duba” na Pelješcu

 19. 2005. - Snimanje i izrada situacije i poprečnih presjeka rekonstrukcije državne ceste D-413 Istočni ulaz u grad Ploče u svrhu izrade nogostupa

 20. 2006. - Snimanje i izrada situacije i poprečnih presjeka vodotoka “Kopačica" i "Konavočica sa desnim pritokom Rikavac” u Konavlima

 21. 2007. - Snimanje i izrada situacije M 1:1000 i poprečnih profila M 1:100/100 i uzdužnih profila M 1:200/200 jezera Vihovići kod Mostara u svrhu izrade projekta sanacije navedenog jezera

 22. 2007. - Izrada geodetskih podloga za rekonstrukciju LC br. 69013 prilog stručnoj podlozi za lokacijsku dozvolu

 23. 2008. - Posebna geodetska podloga za KČ 13/10,14/1,13/7,13/9,9/2,9/1,7/2,6, KO Popova Luka, Draće Pelješac

 24. 2008. - Posebna geodetska podloga za KČ 8073/60, vlasnik S. Jaramaz KO Slivno

 25. 2008. - Posebna geodetska podloga za KČ 7881/1, 7862/1 i 7862/9, KO Metković, Uređenje desne obale i izgradnja šetnice u Metkoviću

 26. 2008. - Posebna geodetska podloga za KČ 7981/1, KO Slivno, Odmorište Raba na državnoj cesti D8

 27. 2008. - Posebna geodetska podloga za novu općinsku cestu na predjelu Vranac u Vela Luci, KO Vela Luka

 28. 2008. - Geodetski snimak terena i izrada posebne geodetske podloge za sekundarnu kanalizaciju grada Opuzena

 29. 2008. - Posebna geodetska podloga za nastavak Poslovne zone 1 u Opuzenu, KO Opuzen

 30. 2009. - Posebna geodetska podloga za Poslovnu zonu 2 – Veletržnica u Opuzenu, KO Opuzen

 31. 2009. - Posebna geodetska podloga za Kanalizacijski sustav grada Vrgorca, KO Vrgorac

 32. 2009. - Posebna geodetska podloga za Kanalizacijski sustav Kula Norinska KO Desne i KO Opuzen

 33. 2009. - Posebna geodetska podloga za Pristupnu cestu sa komplet infrastrukturom od D118 do pomorskog putničkog terminala u Veloj Luci, dužine cca 1,51 km

 34. 2009. - Posebna geodetska podloga za odmorište Raba koje se nalazi na D-8, u 9+600 km 24. dionice

 35. 2009. - Posebna geodetska podloga za gospodarsku zonu Ravča u Vrgorcu

 36. 2010.- Posebna geodetska podloga za denivelaciju državne ceste D8 i županijske ceste Ž60111 u Murvici kod Zadra

 37. 2010.- Elaborat eksploatacije - produbljivanja akvatorija mora na potezu Galičak, grad Opuzen

 38. 2010.- Elaborat uplanjenja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Opuzena

 39. 2011.- Posebne geodetske podloga za dionicu ŽC 6238 u mjestu Cavtat u duljini od cca 500 m

 40. 2011.- Posebna geodetska podloga za dionicu LC 69010 u predjelu Raba i spoj na D8

 41. 2011.- Posebna geodetska podloga za dio ŽC 6238 ulaz u Cavtat i spoj na D8 u mjestu Zvekovica

 42. 2011.- Geodetska snimka ceste Klek – Badžula duljine cca 7,1 km

 43. 2011.- Posebna geodetska podloga za izradu idejno-glavnog projekta pogona za rezanje ukrasnog kamena na č. zem.: 2181, 2182 i 2183 u K.O. Visočani.

 44. 2011.- Posebna geodetska podloga za idejni projekt vodoopskrbnog podsustava Mihaljevići, vodoopskrbni sustav grada Vrgorca

 45. 2011.- Elaborat iskolčenja za kanalizacijski sustav Duboka-Klek-Neum, dionica Klek- granica BiH, duljine 2,4 km

 46. 2011.- Geodetski snimak izvedenog stanja za infrastruktura međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza za putnički promet Prud

 47. 2011.- Posebna geodetska podloga za projekt oborinske odvodnje naselja Krvavac u Krvavcu na č. zem.: 5042, 5876/35 u K.O. Desne.

 48. 2011.- Geodetski snimak gradskog parka u Opuzenu površine cca 9500 m2

 49. 2011.- Geodetski snimak postojećeg stanja za izradu kanalizacijskog sustava Podgradina, općina Slivno, duljine cca 4,0 km

 50. 2011.- Geodetske podloge i batimetrijska mjerenja podmorja za novi obalni zid za proširenje Lapadske obale u Dubrovniku, izrada PGP-a

 51. 2011.- Geodetske podloge i batimetrijska mjerenja za kanalizacijski sustav Blace i podmorski ispust, izrada PGP-a

 52. 2011. - Geodetski snimak izvedenog stanja za infrastruktura međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza za putnički promet Prud
 53. 2011. - Geodetski snimak postojećeg stanja za izradu kanalizacijskog sustava Podgradina, općina Slivno, duljine cca 4,0 km

 54. 2011. - Geodetska snimka ceste Klek – Badžula duljine cca 7,1 km

 55. 2013. - Izrada geodetskih podloga za projekt lokalne ceste LC 69002, dionica G.Vrućica – D Vrućica, l=6,1 km

 56. 2014. - Izrada geodetskih podloga za projekt rekonstrukcije ulice Iza Grada u Dubrovniku

 57. 2014. - Izrada geodetskih podloga za projekt rekonstrukcija dijela Zagrebačke ulice u Dubrovniku

 58. 2014. - Izrada geodetskih podloga za projekt rekonstrukcija dijela Ulice Volanina i Bogišićeva u Dubrovniku
 59. 2014. - Izrada geodetskih podloga za projekt rekonstrukcija i uređenje nogostupa i odvodnje u Ulici P. Krešimira IV u Dubrovniku

 60. 2014.- Izrada geodetskih podloga za projekt uređenja prometnice, parkinga, nogostupa i odvodnje oko zgrade Neretvanca u Opuzenu

 61. 2015. - Izrada geodetskih podloga za projekt prilaz sa državne ceste D8 na Lopudsku ulicu u Dubrovniku

 62. 2015. - Izrada geodetskih podloga za projekt prometnica i infrastrukture u naselju Srebreno (Kantule – Kupari)

 63. 2015.- Izrada geodetskih podloga za projekt državna cesta D8, dionica 025 od km5+200 do km 10+700, most Bistrina-križanje sa D414, duljine 5,5 km,

 64. 2015.- Izrada geodetskih podloga za projekt raskrižje za gospodarsku zonu Ravča na D 512 u Vrgorcu

 65. 2015. - Izrada geodetskih podloga za projekt kanalizacijski sustav Grada Opuzena za 2000 ES duljine cca 5,9 km, 3 CS < 15 l/s,

 66. 2015. - Idejni projekt odvodnje dijela kanalizacijskog sustava u Metkoviću duljine cca 2,4 km sa jednom precrpnom stanicom Splitska ulica

 67. 2015. - Izrada geodetskih podloga za projekt vodoopskrbnog sustava Duvanjsko polje, Podsustav Mandino selo, cca 4,0 km cjevovoda i VS Mandino selo zapremine 2x250 m3, CS Mandino selo sa klorinacijom

 68. 2016. - Izrada geodetskih podloga za projekt vodovodnog priključka za gospodarsku zonu Ravča – Grad Vrgorac

 69. 2016. - Izrada geodetskih podloga za projekt odvodnje otpadnih voda naselja Molunat, cca 5 km cjevovoda, 3 crpne stanice i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda sa podmorskim ispustom duljine cca 1,0 km

 70. 2016. - Izrada geodetskih podloga za projekt uređenja prometnice Ul. Hrvatskih iseljenika i trga Kralja Tomislava u Metkoviću

 71. 2016. - Izrada geodetskih podloga za projekt nerazvrstane ceste NC 97 u Opuzenu

 72. 2017. - Izrada geodetskih podloga za projekt projekt obnove DC8, dionica 016 od raskrižja za Zablaće do Morinjskog mosta u naselju Brodarica, ukupna duljina 4,0 km

 73. 2017. - Izrada geodetskih podloga za projekt sustav prikupljanja i odvodnje otpadnih voda i sanacija dijela vodoopskrbne mreže aglomeracije Ploče duljina 38,5 km, 25 CS

 74. 2017. - Izrada geodetskih podloga za projekt sanacije vodoopskrbne mreže u naselju Rogotin duljine cca 1,0 km

 75. 2017. - Izrada geodetskih podloga za projekt sanacije vodoopskrbne mreže u naselju Šarić Struga i merkote duljine cca 1,2 km

 76. 2017. - Izrada geodetskih podloga za projekt rekonstrukcije državne ceste DC8 na dionici most Rogotin - Opuzen (od km 7+000 do km 13+900), ukupna duljina 6,9 km

 77. 2018. - Izrada geodetskih podloga za projekt rekonstrukcija državne ceste DC9 na prolazu kroz Metković od km 1+400 do km 3+800, duljine 2,4 km

 78. 2018. - Izrada geodetskih podloga za projekt rekonstrukcije državne ceste DC9 na dionici most preko rijeke Mala Neretva do petlje u Opuzenu (od km 10+100), ukupna duljina 2,3 km

 79. 2018. - Izrada geodetskih podloga za projekt rekonstrukcija dijela Ulice Ante Starčevića u Metkoviću, uređenje kružnih raskrižja sa ulicama don Radovanja Jerkovića i kralja Zvonimira

   

 

Geodetske podloge

 1. 2007. Izrada geodetskih podloga za rekonstrukciju LC br. 69013 prilog stručnoj podlozi za lokacijsku dozvolu

 2. 2008. Posebna geodetska podloga za KČ 13/10,14/1,13/7,13/9,9/2,9/1,7/2,6, KO Popova Luka, Draće Pelješac

 3. 2008. Posebna geodetska podloga za KČ 8073/60, vlasnik S. Jaramaz KO Slivno

 4. 2008. Posebna geodetska podloga za KČ 7881/1, 7862/1 i 7862/9, KO Metković, Uređenje desne obale i izgradnja šetnice u Metkoviću

 5. 2008. Posebna geodetska podloga za KČ 7981/1, KO Slivno, Odmorište Raba na državnoj cesti D8

 6. 2008. Posebna geodetska podloga za novu općinsku cestu na predjelu Vranac u Vela Luci, KO Vela Luka

 7. 2008. Geodetski snimak terena i izrada posebne geodetske podloge za sekundarnu kanalizaciju grada Opuzena

 8. 2008. Posebna geodetska podloga za nastavak Poslovne zone 1 u Opuzenu, KO Opuzen

 9. 2009. Posebna geodetska podloga za Poslovnu zonu 2 – Veletržnica u Opuzenu, KO Opuzen

 10. 2009. Posebna geodetska podloga za Kanalizacijski sustav grada Vrgorca, KO Vrgorac

 11. 2009. Posebna geodetska podloga za Kanalizacijski sustav Kula Norinska KO Desne i KO Opuzen

 12. 2009. Posebna geodetska podloga za Pristupnu cestu sa komplet infrastrukturom od D118 do pomorskog putničkog terminala u Veloj Luci, dužine cca 1,51 km

 13. 2009. Posebna geodetska podloga za odmorište Raba koje se nalazi na D-8, u 9+600 km 24. dionice

 14. 2009. Posebna geodetska podloga za gospodarsku zonu Ravča u Vrgorcu

 15. 2010.- Posebna geodetska podloga za denivelaciju državne ceste D8 i županijske ceste Ž60111 u Murvici kod Zadra


 16. 2010. Posebna geodetska podloga za denivelaciju državne ceste D8 i županijske ceste Ž60111 u Murvici kod Zadra
 17. 2010. Elaborat eksploatacije - produbljivanja akvatorija mora na potezu Galičak, grad Opuzen

 18. 2011. Posebna geodetska podloga za dio ŽC 6238 ulaz u Cavtat i spoj na D8 u mjestu Zvekovica

 19. 2011. Posebna geodetska podloga za idejni projekt vodoopskrbnog podsustava Mihaljevići, vodoopskrbni sustav grada Vrgorc

 20. 2011. Geodetske podloge i batimetrijska mjerenja podmorja za novi obalni zid za proširenje lapadske obale u Dubrovniku, izrada PGP-

 21. 2011. Geodetske podloge i batimetrijska mjerenja za kanalizacijski sustav Blace i podmorski ispust, izrada PGP-a

 

Parcelacijski elaborati

 1. Izrada parcelacijskog elaborata ž.c. br. 6216, dionica:Kružni tok D-8 u Pločama.

 2. Parcelacijski elaborat ž.c. br. 6220, dionica: D-9 Metković-Mliništa

 3. Parcelacijski elaborat ulica sv. Frane Asiškog u Metkoviću.

 4. Parcelacijski elaborat podsustava "Mislina –Kuti" u Metkoviću.

 5. 2004.- Parcelacijski elaborat za raskrižje D-8 (zapadni ulaz u Ploče)

 6. 2006.- Parcelacijski elaborat za raskrižje D-8 poslovna zona u Opuzenu

 7. 2008.- Parcelacijski elaborat za prometnice u Novoj Mokošici

 8. 2009.- Parcelacijski elaborat za poslovnu zonu II faze u Opuzenu

 9. 2009.- Parcelacijski elaborat za granični prijelaz Prud (Metković-Ljubuški)

 10. 2009.- Parcelacijski elaborat za državnu cestu D119 do pomorskog putničkog terminala u Veloj Luci

 11. 2010.- Parcelacijski elaborat za poslovnu zonu Ravča, Vrgorac

 12. 2010.- Parcelacijski elaborat za raskrižje D8-ŽC6011 u mjestu Murvica kod Zadra

 13. 2010.- Elaborat uplanjenja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Opuzena

 14. 2010.- Parcelacijski elaborat za poslovnu zonu Ravča, Vrgorac

 15. 2010.- Parcelacijski elaborat za raskrižje D8-ŽC6011 u mjestu Murvica kod Zadra

 16. 2010.- Elaborat iskolčenja za kanalizacijski sustav Duboka-Klek-Neum, dionica Klek- granica BiH, duljine 2,4 km 

 17. 2012.- Parcelacijski elaborat za kanalizacijski sustav Blace

 

Geomehanički elaborati

 1. 2004.-Geomehanički elaborat RASKRIŽJE D-8 (zapadni ulaz u Ploče)

 2. 2004.- Geomehanički elaborat Zona malog gospodarstva u Opuzenu

 3. 2004.- Geomehanički elaborat, za rekonstrukciju mosta na lokalitetu Klada lokalnoj cesti u Metkoviću raspona 5.5 m

 4. 2004.- Geomehanički elaborat za vodoopskrbni sustav Konavoska brda cca 19 km cjevovoda, 4 crpne stanice i 4 vodospreme

 5. 2004.- Geomehanički elaborat za vodoopskrbni sustav Kuna cca 6 km cjevovoda, 2 crpne stanice i 2 vodospreme

 6. 2005.- Geomehanički elaborat, za projekt mosta na lokalnoj cesti od D-9 do ž.c. br. 6228 na predjelu Klada

 7. 2005.-Geomehanički elaborat RASKRIŽJE D8 - poslovna zona u Opuzenu - LC 69022

 8. 2007.- Geomehanički elaborat za vodoopskrbni sustav Kobiljača-Mali Prolog-Pozla Gora dužine cca 7,0 km, 1 vodosprema i 1 crpna stanica

 9. 2007.- Geomehanički elaborat za veletržnicu u Opuzenu ( prometnice s nogostupom, vodoopskrba, kanalizacija, TK instalacije, javna rasvjeta i elektro instalacije, potrebni objekti)

 10. 2008.- Geomehanički elaborat za granični prijelaz u Prudu (objekti, prometnica sa komplet infrastrukturom i nadstrešnicom)

 11. 2008.- Geomehanički elaborat, Spojna cesta od škole Mokošica do ŽC br. 6254 (JTC) sa pripadajućom infrastrukturom (voda, kanalizacija, javna rasvjeta, DTK i dr.), Glavni projekt

 12. 2008.- Geomehanički elaborat, Cesta i pripadajuća infrastruktura (voda, kanalizacija, javna rasvjeta, DTK i dr.) koja spaja ulicu Od Izvora sa novoplaniranom prometnicom Škola-ŽC 6254 u Novoj Mokošici, Glavni projekt

 13. 2008.- Geomehanički elaborat, za kanalizacijski sustav Grada Vrgorca cca 12,5 km kolektora, 3 crpne stanice, 3 separatora otpadnih voda

 14. 2009.- Geomehanički elaborat za prometnice s pratećom infrastrukturom (nogostup, zelenilo, vodovod, fekalna i oborinska kanalizacija, telekomunikacijska i elektromreža s javnom rasvjetom) za II fazu poslovne zone u Opuzenu

 15. 2009.- Geomehanički elaborat za Pristupnu cestu sa komplet infrastrukturom od D118 do pomorskog putničkog terminala u Veloj Luci, dužine cca 1,51 km

 16. 2010.- Geomehanički elaborat za denivelaciju raskrižja D8 i ŽC6011 u mjestu Murvica kod Zadra

 17. 2010.- geomehanički elaborat za poslovnu zonu Ravča, Vrgorac

 18. 2011.- Geomehanički elaborat za kanalizacijski sustav odvodnje otpadnih voda naselja Blace

 19. 2011.- Geomehanički elaborat za Lapadsku obalu
 20. 2012.- Geotehnički elaborat za nasip u naselju Krvavac u Metkoviću